Máy tính bộ Dell

Máy tính bộ Dell

Trang chủ → Máy tính bộ → Máy tính bộ Dell
Dell Inspiron 3470 SFF I5 (i5 8400/8GB/1TB/GT710 2G) (STI51315-8G-1T-2G)

12.990.000 VNĐ

Dell Vostro V3470B SFF (i5 8400/4GB/1TB/Win10)

13.290.000 VNĐ

Dell Vostro V3670F MT (i5 8400/4GB/1TB/Win10)

13.490.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT (i5 8400/8GB/1TB/GT710 2G/DOS) (J84NJ11)

13.690.000 VNĐ

Dell Inspiron 3470 SFF (i5 8400/8GB/1TB/128GB/Ubuntu) (STI51315-8G-1T-128G)

14.120.000 VNĐ

Dell Inspiron 3670 MT I5 (i5-8400/8GB/1TB/GT1030 2G) (70157880)

14.490.000 VNĐ

Dell Inspiron 3470 ST (i5 8400/8GB/1TB/GT710 2G/Win10) (STI51315W-8G-1T-2G)

14.873.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT (i5 8400/8GB/1TB/GT710 2G/W10) (J84NJ11W)

14.990.000 VNĐ

Dell Inspiron 3470 SFF (i5 8400/8GB/1TB/128GB/Win10) (STI51315W-8G-1T-128G)

15.194.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT I7 (i7 8700/8GB/1TB) (42VT370017)

16.099.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT I7 (i7 8700/8GB/1TB) (MTI79016-8G-1T)

16.100.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT (i7 8700/8GB/1TB/DOS) (J84NJ2)

16.240.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT I7 (i7-8700/8GB/1TB) (70157886)

16.790.000 VNĐ

Vostro V3670A MT I7 (i7 8700/8GB/1TB/DOS)

16.990.000 VNĐ

Dell Vostro 3670MT (i7 8700/8GB/1TB/W10) (J84NJ2W)

18.990.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT I7 (i7 8700/8GB/1TB/GTX1050 2G) (MTI79016-8G-1T-2G)

19.850.000 VNĐ

Dell Vostro 3670 MT I7-D2 (i7 8700/8GB/1TB/1050 2GB) (42VT37D018)

20.491.000 VNĐ

Dell XPS 8930 I7 (i7-8700/8GB/1TB/GT1030 2G) (70147529)

24.649.000 VNĐ

Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10)

25.490.000 VNĐ

« 1 2

Tin tức công nghệ